Matcher

Frivilligt arbejde som matcherHvad er en matcher?

For at sikre succesfulde venskaber opererer Børns Voksenvenner med ”matchere”, som matcher barnet med en voksenven fra vores liste. Processen er systematiseret og særdeles grundig. Den indebærer blandt andet interviews og besøg hos både barnets familie og den frivillige.

Vi lægger vægt på blandt andet geografi, fælles interesser og personlig kemi, når vi mathcer børn og voksenvenner. I modsætning til det frivillige arbejde som voksenven, skal vores matchere have en pædagogisk eller socialfaglig baggrund eksempelvis som lærer, socialrådgiver, pædagog eller psykolog. Matchningen foretages altid af to personer, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse og erfaring fra social- og sundhedsområdet.

Vores matchere taler om en særlig glæde og et kick det giver at være med til at skabe et nyt venskab, som gør en positiv, livsvarig forskel for et barn.

I de meget sjældne tilfælde, hvor et venskab ikke fungerer, kan det til enhver tid afbrydes af både barn og voksen.


Du er meget velkommen til at kontakte os og høre mere om arbejdet som frivillig.