Familieveninde

Frivilligt arbejde som familievenindeHvad er en familieveninde?

En familieveninde er en kvinde med overskud, tid og lyst til at involvere sig i en lille families liv. Man ses 2-4 gange om måneden og tager del i moderens glæder og bekymringer for sit lille barn. Som familieveninde får du ingen løn, men du bliver beriget af de oplevelser, der følger med, når du tager del i en lille families udvikling. Du får muligheden for at skabe et tæt og givende forhold til en lille familie; et forhold, som i bedste fald varer resten af livet.

Ydre omstændigheder betyder, at mange enlige mødre til små børn ufrivilligt havner i en situation, hvor de mangler kontakt med voksne familiemedlemmer. I Børns Voksenvenners familievenindeprogram matcher vi en familie med en såkaldt familieveninde.

Hvem er mødrene og familieveninderne?

Mødrene er enlige forældre med et eller flere børn i alderen 0-6 år. Den lille families netværk er meget spinkelt pga. skilsmisse, dødsfald/sygdom i familien, varige udlandsophold eller andet. Derfor er de meget alene og har stort set ingen voksne at dele børnenes opvækst og oplevelser med. Målgruppen er både danske mødre og mødre med anden kulturel baggrund end dansk.


Familieveninderne er frivillige, ressourcestærke kvinder. Familieveninden nyder samværet med både mor og barn og støtter barnets mor, hvor hun kan. Selvom hun på længere sigt kan bruge tid alene med barnet, er det først og fremmest venskabet med både mor og barn, der er i centrum. For at et familievenindeskab skal lykkes, stiller vi en række betingelser til både mor og familieveninde:

  • Du skal være i stand til at kommunikere dine forventninger til familievenindeskabet
  • Du skal være åben over for nye måder at se og gøre tingene på
  • Du skal være forberedt på, at et familievenindeskab skal have tid til at udvikle sigHvis du gerne vil være familieveninde

Hvis du er interesseret i at blive familieveninde, hører vi gerne fra dig. Ring eller skriv til os, så aftaler vi, hvornår vi kan komme og besøge dig. Hvis vi godkender dig som familieveninde, og du fortsat er interesseret, deltager du i et kursus á to afteners varighed sammen med andre familieveninder, hvorefter vi matcher dig med en familie. I løbet af venskabets første år kommer du løbende til erfaringsmøder sammen med dit oprindelige familievenindehold og en sundheds-plejerske, hvor I har mulighed for at dele jeres oplevelser og inspirere hinanden.Godkendelsesforløb for frivillige familieveninder

Godkendelsesproceduren for en familieveninde er et væsentligt element.

I den første tid søger vi at lære de nye frivillige godt at kende. Det sker gennem samtaler, hjemmebesøg og introduktionskursus.

Derudover skal den frivillige kunne fremvise personlig straffeattest og give tilladelse til indhentning af børneattest.

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Trin 6

Henvendelse. Kontakt foreningen telefonisk eller på mail. Du behøver ikke være afklaret, før du tager kontakt. Personer fra foreningen informerer dig om Børns Voksenvenners virke og arbejdsmetoder, og besvarer evt. spørgsmål.

Møde. Du inviteres til et møde med en person fra foreningen. Mødets formål er at informere dig grundigt om foreningens arbejde, så du bedre kan træffe beslutningen om at blive familieveninde. Desuden vil vi gerne høre lidt om dig.

Oplysningsskema. Du får tilsendt et oplysningsskema, som du udfylder og sender retur til lokalforeningen.

Hjemmebesøg. To personer fra foreningen besøger dig for at lære dig bedre at kende med henblik på at kunne skabe det bedste match. Dine besvarelser på oplysningsskemaet danner udgangspunkt for en mere uddybende snak om dine overvejelser og motivation for at blive familieveninde.

Kursus. Du deltager i et kursus, som er obligatorisk for alle frivillige, der ønsker at være familieveninde. Længden af kurset svarer til en hel undervisningsdag (afholdes over to aftener).

Godkendelse. Endelig godkendelse som familieveninde.