Bestyrelse

Børns Voksenvenner, Odense søger nye medlemmer, som vil indgå i en bestyrelse med masser af ideer og energi.

Vi skaber venskaber, der gør en livslang forskel!!

Børns Voksenvenner Odense er en del af en landsdækkende, frivillig organisation, som arbejder for at etablere givende, meningsfulde venskaber mellem frivillige, ressourcestærke voksne og børn med svære eller spinkle familienetværk. Alle de børn vi har på venteliste, kommer fra et kærligt hjem, men vokser oftest op med blot en forælder typisk pga. dødsfald, skilsmisse, stor geografisk afstand eller lignende. På landsplan har foreningen siden 1990 skabt mere end 3.700 venskaber.

Vi har en god gruppe frivillige med masser af lyst til at føre projekterne ud i livet og det er bestyrelsens opgave at sørge for de bedste rammer for vores venskaber.

Flere bestyrelsesmedlemmer er også frivillige. 

 

  • Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen til at lede lokalforeningen året igennem, og skal derfor være loyal mod beslutninger, som generalforsamlingen har vedtaget.
  • Bestyrelsen består pt. af 5 medlemmer (Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt ind for 2 år for at sikre, at hele gruppen ikke skiftes ud på en gang) og 2 suppleanter (Suppleanterne bliver valgt ind for 1 år.)
  • Bestyrelsesmøder foregår 1 gang hver 2 mdr. månedligt i ca. 2 timer eller efter behov.  

  • Bestyrelsen skal varetage både foreningens daglige drift samt fremadrettede planer.

  • Bestyrelsen har ansvaret for planlægning af årets aktiviteter for børn og voksne og for at beslutte, hvilke behov der er for at inddrage ressourcepersoner udenfor bestyrelsen, for eksempel fra medlemskredsen, til at gennemføre de planlagte aktiviteter.

  • Bestyrelsen fastlægger lokalforeningens aktivitetsniveau inden for Børns Voksenvenners koncept og vedtægter

 

Som bestyrelsesmedlem bliver du en del af et visionært team, som drifter og udvikler foreningen.
Sikre og styrke Børns Voksenvenner indsats i området med henblik på at rekruttere flere frivillige og flere voksenvenner. Fokus er at bistå og styrke nuværende lokalforeninger, bistå ved etablering af nye lokalforeninger og medvirke til at sikre BVV aktiviteter og kendskab til BVV i hele området.

Flere og flere forældre henvender sig til Børns Voksenvenner for at få en voksenven til deres barn. 
Mere end 300 danske børn landet over venter på at få en voksenven. En voksenven, som er en ekstra fortrolig voksen i et barns liv med sparsomme relationer.

Vil du høre mere eller melde dit kandidatur, så er du velkommen til at ringe til bestyrelsesformand Flemming Lassen på telefon 4111 6649.