Hvordan får man en familieveninde

Hvordan får man en familieveninde?


Godkendelsesproceduren er et væsentligt element for os.

Landsforeningen har udviklet procedurer og retningslinjer, som har til formål at sikre ensartet og høj kvalitet i arbejdet. Disse retningslinjer er gældende for alle lokalforeninger i landet:

20142711094813

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Henvendelse til foreningen. Kontakt Børns Voksenvenner Odense telefonisk eller på mail. Du behøver ikke være at afklaret med, om det er det rigitge valg, før du tager kontakt til foreningen. Personer fra foreningen informerer dig om Børns Voksenvenners virke og arbejdsmetoder, og besvarer gerne eventuelle spørgsmål. Du fortæller kort om din familie.

Møde. Du inviteres til et møde med matcher fra foreningen - mødet holdes uden børn. På mødet vil du blive grundigt informeret om, hvordan foreningen arbejder, og du kan uddybe dine overvejelser i forhold til at få en familieven.

Oplysningsskema. Du får tilsendt et oplysningsskema, som du udfylder og sender retur til lokalforeningen. Oplysninger vil omhandle jeres familie.

Hjemmebesøg. To personer fra foreningen aftaler hjemmebesøg hos jer. Det tilstræbes, at alle hjemmeboende familiemedlemmer er til stede.

Matching. Er jeres familie indenfor målgruppen til at få en familieveninde, vil I blive skrevet på venteliste til at få en familieveninde. Se hvordan matchforløbet foregår her.