Hvordan får mit barn en voksenven

Hvordan får mit barn en voksenven?



Godkendelsesproceduren er et væsentligt element for os.

Landsforeningen har udviklet procedurer og retningslinjer, som har til formål at sikre en ensartet og høj kvalitet i arbejdet. Disse retningslinjer er gældende for alle lokalforeninger i landet:

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Oplysningsskema. Du går ind på dette link og udfylder oplysningsskemaet. Oplysningerne vil være om dit barn og jeres familie.

Inden du udfylder skemaet er du velkommen til at kontakte Børns Voksenvenner Odense telefonisk eller på mail.

Du behøver ikke være at afklaret, før du udfylder skemaet eller tager tager kontakt til foreningen.

Møde. Du vil herefter blive kontaktet af foreningen, som vil invitere dig til et møde med en matcher fra foreningen - mødet holdes uden børn. På mødet vil du blive grundigt informeret om, hvordan foreningen arbejder, og du kan uddybe dine overvejelser i forhold til at få en voksenven til dit barn.

Hjemmebesøg. To personer fra foreningen aftaler hjemmebesøg hos jer. Det tilstræbes, at alle hjemmeboende familiemedlemmer er til stede. Der tales mest med barnet, primært for at få indtryk af barnets interesser, modenhed og evne til at være alene på besøg hos en voksenven.

Matching. Er barnet indenfor målgruppen til at få en voksenven, vil det blive skrevet på venteliste til at få en voksenven. Se hvordan matchforløbet foregår her.

Mikkel