Hvem får en voksenven

Hvem får en voksenven?Børnene er helt almindelige piger og drenge, der blot ikke kender ret mange voksne og føler et savn derved. De fleste bor alene sammen med deres mor eller far, og har ingen eller meget ringe kontakt til den anden forældre. Familienetværket er spinkelt, og i nogle tilfælde bor familien langt væk.


Forældrenes motiv er i de fleste tilfælde det samme, nemlig at de af kærlighed til deres barn lader en voksenven udfylde de behov, barnet har, som de ikke selv kan udfylde. Forælderen vil sit barn det bedste, og hvis barnet har et spinkelt voksennetværk, vil en voksenven være med til at udvikle barnets selvværd, da barnet får endnu en voksen det kan være tryg ved, søge råd hos, spejle sig i osv.


Børnene er fra ca. 6 år og opefter. De er normale børn med almindelige problemer. Det er vigitigt at understrege, at børnene ikke kan have for store vanskeligheder, da vores voksenvenner nødvendigvis ikke har en pædagogisk eller psykologisk baggrund til at kunne håndtere disse. Er du i tvivl om dit barn er egnet, kan du altid kontakte os og få svar på dine spørgsmål.


Når der er behov for særlige foranstaltninger til et barn, henviser vi til hjælp i det offentlige eller hos andre instanser.

Hvem er voksenvennerne?

Voksenvennerne er mænd og kvinder i alle aldre med vidt forskellige baggrunde. De kan leve alene eller i parforhold, have voksne børn eller slet ingen. Nogle har arbejdet professionelt med børn, andre har lavet noget helt andet. Fælles for dem er, at de har overskud og lyst til at lære et barn at kende og er villige til at påtage sig det ansvar, der følger med at involvere sig i barnets liv.

Udvælgelsen af nye voksenvenner sker bl.a. på baggrund af en personlig samtale i den frivilliges hjem. Herudover skal de deltage i et introduktionskursus, inden det endelige matchforløb kan finde sted.

Undervejs i venskabets etablering får voksenvennen, sammen med de andre voksenvenner, mulighed for at udveksle erfaringer samt støtte og inspirere hinanden i fællesskab med en supervisor.