Hvem får en familieveninde

Hvem får en familieveninde?En familieveninde er en kvinde med overskud, tid og lyst til at involvere sig i en lille families liv. Man ses 2-4 gange om måneden og tager del i moderens glæder og bekymringer for sit lille barn. Som familieveninde får du ingen løn, men du bliver beriget af de oplevelser, der følger med, når du tager del i en lille families udvikling. Du får muligheden for at skabe et tæt og givende forhold til en lille familie; et forhold, som i bedste fald varer resten af livet.

Ydre omstændigheder betyder, at mange enlige mødre til små børn ufrivilligt havner i en situation, hvor de mangler kontakt med voksne familiemedlemmer. I Børns Voksenvenners familievenindeprogram matcher vi en familie med en såkaldt familieveninde.

Hvem er mødrene?

Mødrene er enlige forældre med et eller flere børn i alderen 0-6 år. Den lille families netværk er meget spinkelt pga. skilsmisse, dødsfald/sygdom i familien, varige udlandsophold eller andet. Derfor er de meget alene og har stort set ingen voksne at dele børnenes opvækst og oplevelser med. Målgruppen er både danske mødre og mødre med anden kulturel baggrund end dansk.Hvis du gerne vil have en familieveninde

Enlige forældre uden netværk med børn i alderen 0-6 år kan komme i betragtning til en familieveninde. Du skal være bosiddende i Odense. Ring og fortæl os, hvad du har brug for. Hvis vi kan imødekomme dine behov, besøger vi dig og dit barn, så vi kan lære jer at kende. Du skal dog indstille dig på, at der er ventetid, før vi har en familieveninde, der matcher din familie.