Matchforløb

Forløbet med henblik på at skabe gode relationerFor at sikre succesfulde venskaber opererer Børns Voksenvenner med uddannede ”matchere”. De matcher barnet med en frivillig voksenven fra vores liste, som er blevet godkendt af foreningen. Processen er systematiseret og særdeles grundig, den indbefatter blandt andet interviews og besøg hos både barnets familie og voksenvennen. Vi lægger vægt på blandt andet geografi, fælles interesser og personlig kemi, når vi mathcer børn og voksenvenner. Matchningen foretages altid af to personer, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse og erfaring fra social- og sundhedsområdet. De samme principper gør sig gældende, når vi matcher familier med familieveninder.


I de meget sjældne tilfælde hvor et venskab ikke fungerer, kan det til enhver tid afbrydes af både barn og voksen med bistand fra foreningen.


Hvordan formidles kontakten mellem barn og voksenven?

Foreningen har uddannede matchere, der finder frem til hvilke børn og voksenvenner, der har potentielt mulighed for at udvikle gode og berigende venskaber.

Ved matchning af barn og voksenven bliver der lagt vægt på fælles interesser, personlighed/kemi og geografi.

Når der på foreningens venteliste er et barn og en voksenven, som foreningen vurderer kan have glæde af at blive bragt sammen, starter dette forløb:

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Trin 6

Matcher ringer til voksenven og fortæller kort om barnet.

Matcher ringer til barnets forældre og fortæller kort om voksenvennen.

Møde. Voksenven og barnets forældre mødes (uden barnet). Mødet afholdes på neutral grund med matcher som "vært".

Gensidig præsentation og snak om forventninger. Der træffes ingen beslutning på mødet!

Tilbagemelding. Dagen efter mødet melder forældre og voksenven tilbage til foreningen, om de ønsker at fortsætte dette match.

Besøg. Voksenven på besøg hos familien. Matcher deltager i mødet. Barnet viser voksenvennen sit værelse, en tegning eller andet. Der træffes ingen beslutning på mødet.

Tilbagemelding. Forældre og voksenven melder tilbage til foreningen om de ønsker at indgå i dette match.

Venskabet starter. Første gang er barnets forælder med hos voksenvennen.

Hvordan formidles kontakten mellem familie og familieveninde?

Foreningen har uddannede matchere, der finder frem til hvilke familier og familieveninder, der har potentiel mulighed for at udvikle gode og berigende venskaber.

Ved matchning af familie og familieveninde bliver der lagt vægt på fælles interesser, personlighed/kemi og geografi.

Når der på foreningens venteliste er en familie og en familieveninde, som foreningen vurderer kan have glæde af at blive bragt sammen, starter dette forløb:

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Matcher ringer til familieveninde og fortæller kort om familien.

Matcher ringer til forælder og fortæller kort om familieveninden.

Møde. Familieveninden og forældre mødes (uden børn). Mødet afholdes på neutral grund med matcher som "vært".

Gensidig præsentation og snak om forventninger. Der træffes ingen beslutning på mødet!

Tilbagemelding. Forælder og familieveninde melder tilbage til foreningen om de ønsker at indgå i dette match.

Venskabet starter.